Smještaj

Smještaj na području Virovitičko-podravske županije

Područje Virovitice

Hotel ‘Kurija Janković’ (****)

Kapela Dvor 22, 33406 Lukač,

+385 33 639 767, +385 33 639 766

info@kurija-jankovic.com

www.kurija-jankovic.com

• Hotel ‘Mozart’ (****)
Kinkovo bb, 33404 Špišić Bukovica
Tel. 033 801 000

• Hotel ‘Šulentić’ (***)
30. svibnja 100, Milanovac, 33000 Virovitica
Tel. 033 731 282

• KTC sobe za iznajmljivanje (***)

Vukovarska cesta 3, 33000 Virovitica

Tel: 033 638 979

• Motel ‘Tea’ (***)
Nazorova cesta bb, Korija, 33000 Virovitica
Tel. 033 716 661; 033 716 662

• Sobe – ‘Vila Magnolia’ (***)
Svetog Križa 41, Milanovac, 33000 Virovitica
Tel. 033 801 531; 098 192 9191; Fax. 033 801 532

• Sobe – ‘Vebel’ (***)
J.J. Strossmayera 23, 33000 Virovitica
Tel. 033 721 136; 098 902 0481; 091 532 4026

• Prenoćište – restoran ‘Virginia’ (** / ***)
Nazorova cesta 95, Korija, 33000 Virovitica
Tel. 098 239 002

• Privatni smještaj – Zorka Vukovać (**)
Nazorova cesta 138, Korija, 33000 Virovitica

Tel. 033 738 105

• Sobe – bistro ‘Zrinski’ (**)
Podravska 1, 33000 Virovitica
Tel. 033 787 067; 033 787 643; 098 764 366

• Sobe – Cafe – bar ‘Venera’ (**)
Rezovački put 27, 33000 Virovitica
Tel. 033 734 221

• Privatni smještaj – Mario Pavelić (**)
M. Gupca 136, 33000 Virovitica
Tel. 098 933 24 00

Područje Pitomače

• Sobe – ‘Dravska iža’ (***)
Križnica bb, 33405 Pitomača
Tel. 033 801 939; 033 718 042; 098 189 7519

Područje Slatine

• Prenoćište ‘Biznis klub’ (***)
V. Nazora 41, 33520 Slatina
Tel. 091 444 144; 033 400 200

• Privatni smještaj – Lovačka kuća ‘Repić’ (***)
Tina Ujevića bb, 33520 Slatina
Tel. 098 271 601

• Hotel “Pustara Višnjica” d.o.o. (***)
Višnjica 4, 33520 Slatina
Tel. 033 401 650; 091 454 6138
www.visnjica.hr

• Lovački dom ‘Đedovica’
Hrvatske šume – Šumarija Voćin
Trg gospe Voćinske 4, 33522 Voćin
Tel. 033 565 137

• Privatni smještaj – Zorica Marić
Banovačka 14, 33520 Slatina
Tel. 033 552 503

• Sobe – Jošavac d.o.o. (***)
V. Nazora 400, 33520 Slatina
Tel. 033 551 436 Mob. 091 6061154

Područje Orahovice

• Hotel – restoran ‘Ružica grad’ (***)
Kralja Zvonimira 1, 33515 Orahovica
Tel. 091 1342 744; Fax. 033 673 779

• Hotel – restoran ‘Dukat’ (***)
Trg Sv. Križa 4, 33515 Orahovica
Tel. 033 673 270; Fax. 033 674 647

• Sobe – gostionica ‘Sport’
Stara Jošava 2, 33515 Orahovica
Tel. 033 673 042; 098 810 756

• Sobe za iznajmljivanje –NIK d.o.o. (***)
Bankovci 57, 33513 Zdenci
Tel. 033 646 284

• Lovački dom ‘Boljara’ (Hrvatske šume – Šumarija Donji Miholjac)
Veliki Rastovac, 33507 Crnac
Tel. 031 631 513

Jankovac – Park prirode ‘Papuk’

• Planinarski dom ‘Jankovac’
Najave: 098 984 2375; e-mail: jankovac@hrsume.hr
(Šumarija Slatinski Drenovac, Zelena 3, 33515 Orahovica,
Tel. 033 673 466; fax. 033 673 481)

Smještajni kapaciteti – Ostalo

Hotel ‘Picok’ ****
48350 Đurđevac
Trg Sv. Jurja 9
tel.: 048/672-200
Fax: 048/811-505
info@hotel-picok.hr
www.hotel-picok.hr

Smještaj na području Virovitičko-podravske županije

Područje Virovitice

• Hotel ‘Mozart’ (****)
Kinkovo bb, 33404 Špišić Bukovica
Tel. 033 801 000

• Hotel ‘Šulentić’ (***)
30. svibnja 100, Milanovac, 33000 Virovitica
Tel. 033 731 282

• Motel ‘Tea’ (***)
Nazorova cesta bb, Korija, 33000 Virovitica
Tel. 033 716 661; 033 716 662

• Sobe – ‘Vila Magnolia’ (***)
Svetog Križa 41, Milanovac, 33000 Virovitica
Tel. 033 801 531; 098 192 9191; Fax. 033 801 532

• Sobe – ‘Vebel’ (***)
J.J. Strossmayera 23, 33000 Virovitica
Tel. 033 721 136; 098 902 0481; 091 532 4026

• Prenoćište – restoran ‘Virginia’ (** / ***)
Nazorova cesta 95, Korija, 33000 Virovitica
Tel. 098 239 002;

• Privatni smještaj – Zorka Vukovać (**)
Nazorova cesta 138, Korija, 33000 Virovitica

Tel. 033 738 105

• Sobe – bistro ‘Zrinski’ (**)
Podravska 1, 33000 Virovitica
Tel. 033 787 067; 033 787 643; 098 764 366

• Sobe – Cafe – bar ‘Venera’ (**)
Rezovački put 27, 33000 Virovitica
Tel. 033 734 221

• Privatni smještaj – Mario Pavelić (**)
M. Gupca 136, 33000 Virovitica
Tel. 098 933 24 00

Područje Pitomače

• Sobe – ‘Dravska iža’ (***)
Križnica bb, 33405 Pitomača
Tel. 033 801 939; 033 718 042; 098 189 7519

Područje Slatine

• Prenoćište ‘Biznis klub’ (***)
V. Nazora 41, 33520 Slatina
Tel. 091 444 144; 033 400 200

• Privatni smještaj – Lovačka kuća ‘Repić’ (***)
Tina Ujevića bb, 33520 Slatina
Tel. 098 271 601

Hotel “Pustara Višnjica” d.o.o. (***)
Višnjica 4, 33520 Slatina
Tel. 033 401 650; 091 454 6138
www.visnjica.hr

• Lovački dom ‘Đedovica’
Hrvatske šume – Šumarija Voćin
Trg gospe Voćinske 4, 33522 Voćin
Tel. 033 565 137

• Privatni smještaj – Zorica Marić
Banovačka 14, 33520 Slatina
Tel. 033 552 503

• Sobe – Jošavac d.o.o. (***)
V. Nazora 400, 33520 Slatina
Tel. 033 551 436 Mob. 091 6061154

Područje Orahovice

• Hotel – restoran ‘Ružica grad’ (***)
Kralja Zvonimira 1, 33515 Orahovica
Tel. 091 1342 744; Fax. 033 673 779

• Hotel – restoran ‘Dukat’ (***)
Trg Sv. Križa 4, 33515 Orahovica
Tel. 033 673 270; Fax. 033 674 647

• Sobe – gostionica ‘Sport’
Stara Jošava 2, 33515 Orahovica
Tel. 033 673 042; 098 810 756

• Sobe za iznajmljivanje –NIK d.o.o. (***)
Bankovci 57, 33513 Zdenci
Tel. 033 646 284

• Lovački dom ‘Boljara’ (Hrvatske šume – Šumarija Donji Miholjac)
Veliki Rastovac, 33507 Crnac
Tel. 031 631 513

Jankovac – Park prirode ‘Papuk’

• Planinarski dom ‘Jankovac’
Najave: 098 984 2375; e-mail: jankovac@hrsume.hr
(Šumarija Slatinski Drenovac, Zelena 3, 33515 Orahovica,
Tel. 033 673 466; fax. 033 673 481)

Đurđevac

Hotel ‘Picok’ ****
48350 Đurđevac
Trg Sv. Jurja 9
tel.: 048/672-200
Fax: 048/811-505
info@hotel-picok.hr
www.hotel-picok.hr

--