Stručna predavanja

 

Subota, 25. veljače 2017. (Visoka škola za menadžement u turizmu i informatici u Virovitici)

9,00 – 10,00 sati:

10,00 – 11,00 sati: “Odnos cijena u klasičnoj i elektroničkoj B2C trgovini”

  •  prof.dr.sc. Nikola Knego, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 11,00 – 12,00 sati: “Implementacija sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2015”

  •  prof.dr.sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu

 12,00 – 13,00 sati: “Mjerenje zaduženosti poslovnog subjekta”

  •  prof.dr.sc. Lajoš Žager, dekan, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
--