Zemlje sudionice sajma Viroexpo

1. Albanija

2. Austrija

3. Azerbajdžan

4. Belgija

5. BiH

6. Bugarska

7. Crna Gora

8. Češka

9. Francuska

10. Hrvatska

11. Indija

12. Italija

13. Kazahstan

14. Kina

15. Kosovo

16. Mađarska

17. Makedonija

18. Nizozemska

19. Njemačka

20. Poljska

21. Rusija

22. Slovačka

23. Slovenija

24. Srbija

25. Švedska

26. Turska

27. Ukrajina

--