U sklopu 18. sajma Viroexpo sastanak Leadership grupe za drvoprerađivački sektor u petak, 18. siječnja s početkom u 14,00 sati

U petak, 18. siječnja s početkom u 14,00 sati održat će se sastanak povjerenstva za izradu tehnološke platforme za drvno-prerađivački sektor. Sastanak će biti održan u sklopu 18. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2013 u sali za predavanja na sajamskom prostoru, Vukovarska 13, Virovitica.On Friday, 18 January starting at 14.00 hours there will…

U sklopu 18. sajma Viroexpo sastanak Leadership grupe za drvoprerađivački sektor u petak, 18. siječnja s početkom u 14,00 satiThe 18th fair ground Viroexpo meeting Leadership Group for the wood sector on Friday 18 starting in January with 14.00 hours

U petak, 18. siječnja s početkom u 14,00 sati održat će se sastanak povjerenstva za izradu tehnološke platforme za drvno-prerađivački sektor. Sastanak će biti održan u sklopu 18. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2013 u sali za predavanja na sajamskom prostoru, Vukovarska 13, Virovitica.On Friday, 18 January starting at 14.00 hours there will…

Viroexpo 2013: Javna prezentacija Panonskog drvnog centra izvrsnosti Virovitičko-podravske županije u subotu, 19 siječnja s početkom u 13 sati

Virovitičko-podravske županija pokrenula je inicijativu za izgradnju „Drvnog centra izvrsnosti“ koji se planira financirati iz nadolazećih EU fondova. Projekt je dobio potporu u Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva gospodarstva. Do sada je izrađen Tehnološki projekt i Idejno rješenje predmetne građevine Virovitica-podravina county has launched an initiative to build a “Wood center of…

Viroexpo 2013: Javna prezentacija Panonskog drvnog centra izvrsnosti Virovitičko-podravske županije u subotu, 19 siječnja s početkom u 13 satiViroexpo 2013: Public presentation of Panioramic wood center of excellence of Virovitica-podravina county on Saturday, 19th January starting at 1pm.

Virovitičko-podravske županija pokrenula je inicijativu za izgradnju „Drvnog centra izvrsnosti“ koji se planira financirati iz nadolazećih EU fondova. Projekt je dobio potporu u Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Ministarstva gospodarstva. Do sada je izrađen Tehnološki projekt i Idejno rješenje predmetne građevine Virovitica-podravina county has launched an initiative to build a “Wood center of…