Na Viroexpu se očekuje više od 700 izlagača, uz Kraljevinu Nizozemsku nove zemlje su Kosovo i Azerbajdžan

viroexpo.hr

Očekivanja od 19. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo su da u najmanju ruku bude kao i svih prethodnih godina, rekordan po broju izlagača i posjetitelja. Prema riječima direktora sajma Igora Androvića na idućem sajmu očekuje se više od 700 izlagača, a prvi put će se predstaviti tri nove zemlje. Uz zemlju partnera Kraljevinu Nizozemsku tu su još Kosovo i Azerbajdžan. Iviroexpo.hr

Expectations of 19 International Fair of Economy, crafts and agriculture Viroexpo are to at least be as in all previous years, a record in the number of exhibitors and visitors. According to the director of the fair Igor Andrović at the next fair is expected more than 700 exhibitors, and for the first time will be presented three new countries.

Na Viroexpu se očekuje više od 700 izlagača, uz Kraljevinu Nizozemsku nove zemlje su Kosovo i AzerbajdžanOn Viroexpo are expected more than 700 exhibitors, with the Kingdom of the Netherlands, a new countries are Kosovo and Azerbaijan

viroexpo.hr

Očekivanja od 19. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo su da u najmanju ruku bude kao i svih prethodnih godina, rekordan po broju izlagača i posjetitelja. Prema riječima direktora sajma Igora Androvića na idućem sajmu očekuje se više od 700 izlagača, a prvi put će se predstaviti tri nove zemlje. Uz zemlju partnera Kraljevinu Nizozemsku tu su još Kosovo i Azerbajdžan. Iviroexpo.hr

Expectations of 19 International Fair of Economy, crafts and agriculture Viroexpo are to at least be as in all previous years, a record in the number of exhibitors and visitors. According to the director of the fair Igor Andrović at the next fair is expected more than 700 exhibitors, and for the first time will be presented three new countries.