Najmlađi sa vlakićem do Sajamskog grada

Najmlađi posjetitelji 18. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo 2013, u sva tri dana sajmovanja, besplatno će iz centra grada moći doći do prostora „Sajamskog grada Viroexpa“ u Vukovarskoj ulici 13 u Virovitici. Na taj način nastaviti će se tradicija besplatne vožnje turističkim sajamskim vlakićem koji je i prijašnjih godina bio hit među najmlađima. The youngest visitors 18th International Fair Economy, crafts and agriculture Viroexpo 2013, the three day fair will be free from the city center will be able to get to space, “the Fair City Viroexpo” in Vukovar street 13 Virovitica. Thus continuing the tradition of free rides tourist train that is fair in previous years, was a hit among the young.

Najmlađi sa vlakićem do Sajamskog gradaYoungest with train to the Fair City

Najmlađi posjetitelji 18. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo 2013, u sva tri dana sajmovanja, besplatno će iz centra grada moći doći do prostora „Sajamskog grada Viroexpa“ u Vukovarskoj ulici 13 u Virovitici. Na taj način nastaviti će se tradicija besplatne vožnje turističkim sajamskim vlakićem koji je i prijašnjih godina bio hit među najmlađima. The youngest visitors 18th International Fair Economy, crafts and agriculture Viroexpo 2013, the three day fair will be free from the city center will be able to get to space, “the Fair City Viroexpo” in Vukovar street 13 Virovitica. Thus continuing the tradition of free rides tourist train that is fair in previous years, was a hit among the young.

Započelo opremanje sajamskog prostora za nadolazeći 18. međunarodni sajam gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2013Furnishing of the exhibit area for the upcoming 18th international fair of economy, crafts and agriculture Viroexpo 2013 has begun

Na sajamskom prostoru u Vukovarskoj ulici 13, Virovitica, započelo je opremanje podova, štandova, pozornice i ostalih potrebnih sadržaja za nadolazeći sajam. On the exhibit space in Vukovarska street 13, Virovitica, equipping of floors, booths, stage and other necessary content fro the upcoming fair has begun.

Vanjski izložbeni prostor sajma Viroexpo i ove godine rezerviran za traktore, automobile i poljoprivrednu mehanizaciju

Otvoreni (vanjski) izložbeni prostor 18. međunarodnog sajma Viroexpo veličine 15.000 m² i ove godine rezerviran je, između ostalog, za traktore, automobile i poljoprivrednu mehanizaciju… Open (outdoor) 18th showroom international fair Viroexpo 15,000 m² in size, and this year is dedicated, among other things, for tractors, cars and agricultural equipment…

Vanjski izložbeni prostor sajma Viroexpo i ove godine rezerviran za traktore, automobile i poljoprivrednu mehanizacijuOutdoor exhibition space Viroexpo fair this year is reserved for tractors, cars and agricultural equipment

Otvoreni (vanjski) izložbeni prostor 18. međunarodnog sajma Viroexpo veličine 15.000 m² i ove godine rezerviran je, između ostalog, za traktore, automobile i poljoprivrednu mehanizaciju… Open (outdoor) 18th showroom international fair Viroexpo 15,000 m² in size, and this year is dedicated, among other things, for tractors, cars and agricultural equipment…

Aplikacija Viroexpo dostupna za iPhone i Android Smart (pametne) telefone

Već drugu godinu zaredom za iPhone i Android Smart (pametne) telefone moguće je preuzeti službenu aplikaciju Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo. Aplikacija, koju je izradila tvrtka Metro media d.o.o. iz Kutine, For second year in a row you can download official application for iPhone and Android smartphones of the International fair of Economy, crafts and agriculture Viroexpo. The application, made by Metro Media Ltd. company from Kutina, contains all the essential information about the fair, history of fair, a list of exhibitors, latest news, schedule of lectures, economic forum topic…

Aplikacija Viroexpo dostupna za iPhone i Android Smart (pametne) telefoneViroexpo application for iPhone and Android smartphones

Već drugu godinu zaredom za iPhone i Android Smart (pametne) telefone moguće je preuzeti službenu aplikaciju Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo. Aplikacija, koju je izradila tvrtka Metro media d.o.o. iz Kutine, For second year in a row you can download official application for iPhone and Android smartphones of the International fair of Economy, crafts and agriculture Viroexpo. The application, made by Metro Media Ltd. company from Kutina, contains all the essential information about the fair, history of fair, a list of exhibitors, latest news, schedule of lectures, economic forum topic…

Ususret Viroexpu 2013: Od Sajamskih trubadura do „Zimskog zalogaja“

Kao i svih godina do sada i ove će u sklopu Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poduzetništva Viroexpo 2013., biti bogat kulturno umjetnički program. Uz stalne sajamske domaćine Mikeša i sajamske trubadure te Tamburaški sastav Fantasia, posjetitelji će ove godine moći uživati u nastupu Creative box-a, koncertu Ville Verevche, As in all years so far and this will, as part of the International Fair of Economy, Craftmanship and Entrepreneurship Viroexpo 2013, will be rich cultural program. With a permanent exhibition and fair hosts Mikeš, fair troubadours and tamburica composition Fantasia,

Ususret Viroexpu 2013: Od Sajamskih trubadura do „Zimskog zalogaja“Upcoming Viroexpo 2013: from Fair’s trubadours to „Winter’s bite“

Kao i svih godina do sada i ove će u sklopu Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poduzetništva Viroexpo 2013., biti bogat kulturno umjetnički program. Uz stalne sajamske domaćine Mikeša i sajamske trubadure te Tamburaški sastav Fantasia, posjetitelji će ove godine moći uživati u nastupu Creative box-a, koncertu Ville Verevche, As in all years so far and this will, as part of the International Fair of Economy, Craftmanship and Entrepreneurship Viroexpo 2013, will be rich cultural program. With a permanent exhibition and fair hosts Mikeš, fair troubadours and tamburica composition Fantasia,