Imenovan Odbor za pripremu i održavanje Viroexpa 2017 koji će se u Virovitici održati od 24. do 26. veljače

viroxpo2017-2

Uz predsjedavanje direktora Viroexpa Igora Androvića, održan je sastanak Organizacijskog odbora Viroexpa 2017. koji će se od 24. do 26. veljače 2017. godine održati u Virovitici. Na sjednici je prihvaćen predloženi sastav Organizacijskog odbora u kojem će biti: Sanja Bošnjak (predsjednica), Ivica Kirin (zamjenik predsjednice), Ivan Slamić (zamjenik predsjednice), Ivan Kostelac (zamjenik predsjednice), te članovi: Igor Andrović, Zdravko Dijaković, Jasna Abramović, Milan Vanđura, Božidar Jeremić, Krešimir Kovačević, Martina Jakelić, Matija Mustač, Sanja Kirin, Đurđa Aragović, Željko Iharoš, Katarina Đurđević, Emina Kovač, Suzana Kolesarić, Kristijan Toplak.