Ususret Viroexpu 2014.: Prva Zemlja partner bila je Poljska, ove godine bit će to Kraljevina Nizozemska

IMG_9277

Povijest Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poduzetništva Viroexpo bilježi 12 zemalja koje su do ove godine ponijele status Zemlje partner. Prvi puta bila je to Poljska 2002. godine. Nakon nje, nizale su se: Češka, Mađarska, Italija, Rusija, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Makedonija, Ukrajina i Belgija. Ove godine, Kraljevina Nizozemska bit će 13. Zemlja partner Viroexpa. Inače, međunarodni predznak, Viroexpo je dobio 2001. godine kada su uz Hrvatsku, zemlje sudionice bile Mađarska te Bosna i Hercegovina.IMG_9277

History of the International Fair of Economy, craftsmanship and entrepreneurship Viroexpo captures the 12 countries that until this year had the status of partner countries. The first time it was Poland in 2002. After her, there were: Czech Republic, Hungary, Italy, Russia, Austria, Germany, Bosnia and Herzegovina, Slovakia, Macedonia, Ukraine and Belgium. This year, the Kingdom of the Netherlands will be the 13th The partner country of Viroexpo. Otherwise, the international prefix, Viroexpo got in 2001. when along with Croatia, participating countries were Hungary and Bosnia and Herzegovina.

Ususret Viroexpu 2014.: Prva Zemlja partner bila je Poljska, ove godine bit će to Kraljevina NizozemskaTowards Viroexpo 2014th: The first partner country was Poland, this year it will be the Kingdom of the Netherlands

IMG_9277

Povijest Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poduzetništva Viroexpo bilježi 12 zemalja koje su do ove godine ponijele status Zemlje partner. Prvi puta bila je to Poljska 2002. godine. Nakon nje, nizale su se: Češka, Mađarska, Italija, Rusija, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Makedonija, Ukrajina i Belgija. Ove godine, Kraljevina Nizozemska bit će 13. Zemlja partner Viroexpa. Inače, međunarodni predznak, Viroexpo je dobio 2001. godine kada su uz Hrvatsku, zemlje sudionice bile Mađarska te Bosna i Hercegovina.IMG_9277

History of the International Fair of Economy, craftsmanship and entrepreneurship Viroexpo captures the 12 countries that until this year had the status of partner countries. The first time it was Poland in 2002. After her, there were: Czech Republic, Hungary, Italy, Russia, Austria, Germany, Bosnia and Herzegovina, Slovakia, Macedonia, Ukraine and Belgium. This year, the Kingdom of the Netherlands will be the 13th The partner country of Viroexpo. Otherwise, the international prefix, Viroexpo got in 2001. when along with Croatia, participating countries were Hungary and Bosnia and Herzegovina.